Julkaisut > Tiedotteet > ST-ohje 3.1
17.11.2011, 21:50
ST-ohje 3.1: Hammasröntgentutkimukset terveydenhuollossa

STUK on julkaissut ST-ohjeen 3.1 (1.10.2011), joka korvaa aikaisemman ohjeen ST 3.1. Ohjeessa esitetään hammasröntgentoimintaa ja hammasröntgenlaitteiden käyttötiloja ja laadunvarmistusta koskevat säteilyturvallisuusvaatimukset. 

Merkittävimmät uudistukset koskevat määritelmien tarkentamista (vastuukysymykset). pätevyysvaatimusten lisäämistä (esim. toimenpidevastuu ja kuka saa kuvata) ja laadunvarmistusta. Pätevyysvaatimukset koskevat erityisesti kartiokeila-TT -laitteita (KKTT). Uuden ohjeen mukaan toimenpidevastuussa ja kuvaajalla tulee olla asian mukainen koulutus, joka voidaan suorittaa esim. yliopistoille suoritellulla kirjallisella kuulustelulla. Siirtymäaikaa on kaksi vuotta.

Uusien hammasröntgenlaitteille on oltava laadunvarmistustestien tekemiseksi tarvittava välineistö ennen käyttöönottoa ja ennen ohjeen voimaan tuloa hankituille laitteille on oltava laadunvarmistustestien tekemiseksi tarvittava välineistö viimeistään kahden vuoden kuluessa ohjeen voimaantulosta.

Kokonaisuudessaan ohje löytyy täältä

Stuk on julkaissut aihepiiriin liittyen myös alla mainitun päätöksen ja oppaita, joihin tutustumista suosittelemme hammaspuolella työskenteleville.
 
© 2009-2015 Physico-Medicae Oy - All rights reserved   |   www.physicomedicae.fi